Bianca - Makeup

Bianca - Makeup

Gabrielle (Gabe) - Hair & Makeup

Gabrielle (Gabe) - Hair & Makeup

Beverly - Hair & Makeup

Beverly - Hair & Makeup

Patricia - Hair & Makeup

Patricia - Hair & Makeup

Lea - Hair & Makeup

Lea - Hair & Makeup

Carla - Hair & Makeup

Carla - Hair & Makeup

Kim - Hair & Makeup

Kim - Hair & Makeup

Mercedes - Hair & Makeup

Mercedes - Hair & Makeup

Miray - Hair & Makeup

Miray - Hair & Makeup

Giselle - Makeup

Giselle - Makeup

Drew - Makeup

Drew - Makeup

Dorthi - Hair

Dorthi - Hair

Kylie - Hair & Makeup

Kylie - Hair & Makeup

Konstantine - Makeup

Konstantine - Makeup

Besa - Hair

Besa - Hair

Nina - Makeup / Client Relationship Manager

Nina - Makeup / Client Relationship Manager

Hannah - Hair

Hannah - Hair

Ania - Hair

Ania - Hair

Jen P. - Hair & Makeup

Jen P. - Hair & Makeup